كمیته بانك خون در مركز آموزشی درمانی شهید رجایی برگزار شد
کد خبر : ۱۵۷۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ 
۲۰:۳۰
تودیع معارفه عامل مالی جدید بیمارستان قدس  انجام شد.
کد خبر : ۱۵۳۶۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ 
۲۰:۳۰
جلسه بازخورد اعتباربخشی ملی در مركز آموزشی درمانی شهید رجایی برگزار شد.
کد خبر : ۱۵۱۴۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ 
۲۰:۳۰
برگزاری كمیته اخلاق بالینی با حضور رییس دانشكده پزشكی
کد خبر : ۱۵۱۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ 
۲۰:۳۰
صفحه1از212.بعدي.برو


   

   


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0